Předání AD studie

Předání AD studie

Tělocvična ZŠ Venkov

Tělocvična ZŠ Venkov

Dotace JMK

Individuální dotace JMK 2023

Časová osa projektu

2022 architektonická soutěž 2023 architektonicko dispoziční studie 2024 dokumentace pro územní rozhodnutí a bílá kniha 2025 soutěž o zhotovitele,
stavební povolení,
projektová dokumentace
2026 výstavba 2027 výstavba 2028 dokončení dopravní infrastruktury,
vybavení školy a příprava na provoz
září 2028 slavnostní zahájení a přivítání prvních školáků

Soutěž projektu ZŠ VENKOV

Soutěž na podobu nové školy na Tišnovsku pro 540 dětí vyhrál ateliér Pelčák a partner architekti.
Kritický nedostatek míst ve školách v okolí Brna se rozhodl řešit svazek obcí Tišnovsko. Z architektonické soutěže na školu, která má stát v obci Předklášteří vzešel jako vítězný návrh renomovaného ateliéru Pelčák a partner architekti. Vedení svazku obcí příjemně překvapil zájem architektů o účast v soutěži. O účast totiž projevilo zájem 36 ateliérů, mezi nimiž byly i zkušené ateliéry z Rakouska nebo Švýcarska.

„Z pestré nabídky jsme vybrali pět ateliérů, ze kterých architekti odevzdali své návrhy. Porota to měla nesmírně těžké, ale nakonec se jednomyslně shodla na prvním i dalších místech. Za zadavatele jsem s organizací a výsledkem soutěže více než spokojen,“ uvedl předseda svazku Radomír Pavlíček.

Účastníci soutěže:
Pelčák a partner architekti
Atelier bod architekti
ARCHITEKT Ondřej Tuček
BY architects
re:architekti studio

Na prvním místě se umístil brněnský ateliér Pelčák a partner architekti.
Druhé místo bral pražský Atelier bod architekti.
Třetí místo patří rovněž pražskému atelieru BY architects.

Vítězné architekty nyní čeká jednání o podmínkách přípravy projektové dokumentace. Porotu soutěže tvořili zástupci obcí a nezávislí architekti, kterým pomáhali mimo jiné odborníci na školství. Soutěž byla připravována a zorganizována brněnskou Advokátní kanceláři SEDLÁČEK a architektonickým ateliérem Refuel. Zadáním soutěže bylo vytvořit návrh novostavby svazkové základní školy v obci Předklášteří včetně souvisejících veřejných prostranství a tělocvičny, které budou sloužit 540 žákům ze 17 obcí kolem Tišnova. Vítězný návrh byl oceněn pro jeho kompaktnost a dispoziční řešení umožňující plynulý provoz školy. Kvitováno bylo i dopravní napojení objektu, hmotové oddělení budovy školy a budovy tělocvičny nebo řešení vegetace a přilehlého parkoviště odstiňující budovu od provozu na jedné z nejvytíženějších silnic v regionu.

„Všechny návrhy si budou moci občané prohlédnout v únoru 2023. Vystavíme je v budově obecního úřadu, kde budou k vidění po dobu jednoho měsíce,“ uzavřela starostka Předklášteří Petra Bendová.

Nejnovější události

Zapojené obce

Borač Březina Bukovice Heroltice Hluboké Dvory Hradčany Předklášteří Rohozec Sentice Tišnov Unín Železné