Individuální dotace JMK 2023

16. 10. 2023

Dne 21. září 2023 proběhlo zasedání krajského zastupitelstva, kde byla schválena dotace ve výši 3 000 000 Kč na projektovou činnost nové svazkové ZŠ VENKOV v Předklášteří.

Jihomoravský kraj stejným způsobem podporuje také výstavbu nové svazkové ZŠ Slavkov https://www.dsokounic.cz

Vedení DSO Tišnovsko a zapojené obce do projektu ZŠ Venkov, vyjadřují za tuto finanční podporu velké poděkování. Je to důkazem, že krajský úřad vnímá potřeby malých i větších obcí, a snaží se je rovnoměrně podporovat v oblasti vzdělávání.