Průběh realizace

Časová osa projektu

2022 architektonická soutěž 2023 architektonicko dispoziční studie 2024 dokumentace pro územní rozhodnutí a bílá kniha 2025 soutěž o zhotovitele,
stavební povolení,
projektová dokumentace
2026 výstavba 2027 výstavba 2028 dokončení dopravní infrastruktury,
vybavení školy a příprava na provoz
září 2028 slavnostní zahájení a přivítání prvních školáků

Hlavní etapy projektu 2023 - 2024

Schůzky Kvalifikované valné hromady (KVH)

Schůzky Výrobního výboru (VV)